Om strategiarbeidet

Nytt ansikt på sekretariatet

Stine Kvamme kommer til å forsterke sekretariatet som arbeider med en bioøkonomistrategi og tiltak for Innlandet. Hun starter umiddelbart og skal jobbe som faglig veileder. Kvamme har en master i fornybar energi fra Norges miljø og biovitenskapelige universitet i Ås. Hennes masteroppgave het 'Samspill mellom elektrisitet og fjernvarme...Les mer
bakgrunnsinformasjon

Om å bygge i tre

Bygg og kontruksjoner i tre blir et sentralt punkt i arbeidet med å utvikle en bioøkonomistrategi. I den anledning kan følgende foredrag være til opplysning og inspirasjon for oss alle involvert i arbeidet: https://www.ted.com/talks/michael_green_why_we_should_build_wooden_skyscrapers  Les mer
Om strategiarbeidet

Viktige dato i vinter

Arbeidet med en Bioøkonomistrategi for Innlandet har kommet godt i gang, og her er noen flere viktige dato å notere seg: Onsdag 27.januar 2016: Oppland Fylkeskommune - Komite for næring, miljø og klima kl. 13:00: Status Bioøkonomistrategi - det grønne skiftet - nasjonale føringer. Orienteringer innledningsvis...Les mer
] Gå til blogg