– Vi har et uforløst potensiale i norsk hav og skog. Vi har rent vann og ren energi. Nå kan vi bygge landet med fornybar industri. Vi har tradisjon for å ta store industrielle løft i Norge. Det vi ønsker er en langsiktig og stor nok ide for å gjennomføre et grønt skifte i Norge, sier Tore Remman i NHOs bioøkonomipanel.

Rapporten ‘Mot bioøkonomien’ ble overlevert til statsministeren i dag. Les om hele saken i DN. 

Rapporten kan lastes ned her.