Kategoriserte innlegg: bakgrunnsinformasjon

Trehusbygging i internasjonal medvind

Høyttenking om trehusbygging er et internasjonalt fenomen. En idé til regjeringskvartalet? http://www.cam.ac.uk/research/news/timber-skyscrapers-could-transform-londons-skyline Og tre + lim= sant: http://www.popsci.com/wood-and-glue-skyscrapers-are-on-rise?src=SOC&dom=fb  

NHO rapport om bioøkonomi

– Vi har et uforløst potensiale i norsk hav og skog. Vi har rent vann og ren energi. Nå kan vi bygge landet med fornybar industri. Vi har tradisjon for å ta store industrielle løft i Norge. Det vi ønsker er en langsiktig og stor nok ide for å gjennomføre et grønt skifte i Norge,… Les mer »

Om å bygge i tre

Bygg og kontruksjoner i tre blir et sentralt punkt i arbeidet med å utvikle en bioøkonomistrategi. I den anledning kan følgende foredrag være til opplysning og inspirasjon for oss alle involvert i arbeidet: https://www.ted.com/talks/michael_green_why_we_should_build_wooden_skyscrapers