Felles fylkesting 22. april 2015 gjorde vedtak om å utvikle en felles strategi med tiltak for stimulere til utvikling av bioøkonomi i Innlandet.

Dokumentene fra dette møtet kan lastes ned her:

Utvikling og gjennomføring av en Bioøkonomistrategi for Innlandet (2015-2019)

Dokumentkategori: Saksfremlegg/innstilling

Østlandsforsknings notat bioøkonomi

Dokumentkategori: Vedlegg

Saksprotokoll FT, 22042015, Sak 7/15, Utvikling og gjennomføring av en Bioøkonomistrategi for Innlandet (2015-2019)

Dokumentkategori: Vedtak (med mandat)

Den nasjonale strategien:

I august sendte Innlandet over sine innspill til den nasjonale bioøkonomistrategien. Dokumentet kan lastes ned her.

 

Presentasjonene fra samlingen på Energigården tirsdag den 5. april 2016 kan lastes ned her:

Biodrivstoff i transportsektoren ved Olav Mosvold Larsen

Bioenergi – status, fremtid og utdanningstilbud ved Bengt Hillring

Eidsiva Bioenergi AS – storskala bioenergi i praksis ved Ola Børke

Bioenergiens rolle i Innlandets bioøkonomistrategi ved Erik Eid Hohle