Smart spesialisering er gjerne assosiert med EUs strategi og metode for å få mer effekt fra offentlig støtte til forskning og utvikling. Poenget er: Bruk av offentlige utviklingsressurser skal konsentreres til næringer og aktiviteter der regioner har en sammenliknende styrke – i absolutt eller relativ forstand en komparativ fordel.

‘Smart’ viser til hvordan mulige spesialiseringer skal identifiseres, og vil kreve analyser og med medvirkning fra aktører. ‘Spesialisering’ viser til foretak som er knyttet eller kan knyttes sammen i  koblinger, verdikjeder, i noen tilfeller klynger og / eller med teknologi, og på den måten få konkurransefordeler i forhold til foretak som ikke har et tilsvarende næringsmiljø å støtte seg til.

I vår sammenheng kan “smart spesialisering” bidra til strategiutvikling innen bioøkonomi for å skape arbeidsplasser og velstand, og på den måten skal innlandssamfunnet bidra til det grønne skiftet.

 

Illustrasjon av fokus for bioøkonomistrategien - hensikten er å lage en strategi med tiltak for fylkeskommunenes arbeid med å fremme utviklingen av bioøkonomi i innlandet.

Illustrasjon av fokus for bioøkonomistrategien – hensikten er å lage en strategi med tiltak for fylkeskommunenes arbeid med å fremme utviklingen av bioøkonomi i innlandet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordi innlandssamfunnet har store biomasseressurser og et tungt innslag av bioøkonominæringer, har også innlandssamfunnet en viktig nasjonal rolle i å skape det grønne skiftet.