Innlandet er rikt på grønne ressurser, og kan ta en ledende rolle som bioøkonomiregion. ‘Bioøkonomistrategi og tiltak for Innlandet’ er et samarbeidsprosjekt mellom Oppland Fylkeskommune og  Hedmark Fylkeskommune og vedtatt i begge Fylkestingene i april 2015. Målet er at Innlandet skal ta en sterk posisjon i det grønne skiftet.

Verktøy

Strategiarbeidet og utforming av tilhørende tiltak vil være verktøy for de to fylkeskommunene i deres arbeid med å fremme en slik utvikling.

Bilde: Slik blir Norgeskartet hvis volumet til treindustrien er utgangspunktet.

Bilde: Norgeskartet med volumet til treindustrien som utgangspunkt.

Arbeidet med å utvikle strategi og tiltak er ledet av en styringsgruppe, med Østlandsforskning som leder for sekretariatet.

Det grønne skiftet

-Strategien skal bidra til vekst i Innlandet, basert på regionens fornybare, grønne ressurser, sier prosjektleder Tor Arnesen. Målsetningen er å fremme økt konkurransekraft og verdiskaping i området, og bidra til det grønne skiftet i den nasjonale økonomien.

Bioøkonomistrategien og tilhørende tiltakene vil i 2016 bli utarbeidet i samarbeid med næringsliv og andre aktører i og utenfor regionen. Denne nettsiden gir fortløpende informasjon om arbeidet og samler relevante dokumenter. Se Tidslinjen til høyre for en oversikt over hvordan vi tar sikte på å gjennomføre arbeidet med strategi og tiltak.

 Kontakt oss gjerne for å bidra.