Utforming av strategi og tiltak er en åpen prosess. I prinsippet er hele innlandssamfunnet invitert til å bidra. Av praktisk hensyn vil det være nødvendig å finne fram til og arbeide med et nettverk som etter beste evne vurderes som mest relevant for dette formålet. Det forhindrer ikke at sekretariatet er åpen for og inviterer til innspill, også ut over det nettverket som i praksis arbeider med denne prosessen. Vi vil be om at slike innspill sendes som e-post til sekretariatet via biostrategi@ostforsk.no 
Kontaktpersoner:

  • Styringsgruppeleder, Thomas Breen, tlf. 479 75 340
  • Tor Arnesen – sekretariatsleder – tlf 90922190
  • Windy Kester Moe – kommunkasjonsanvarlig – tlf 98856643, wm@ostforsk.no