Stine Kvamme kommer til å forsterke sekretariatet som arbeider med en bioøkonomistrategi og tiltak for Innlandet. Hun starter umiddelbart og skal jobbe som faglig veileder.

Kvamme har en master i fornybar energi fra Norges miljø og biovitenskapelige universitet i Ås. Hennes masteroppgave het ‘Samspill mellom elektrisitet og fjernvarme : er elkjel til substitusjon aktuelt i Norge?’ Kvamme bor i Brøttum, Ringsaker, på grensen mellom Hedmark og Oppland.

 

 

Stine Kvamme skal jobbe med bioøkonomistrategien framover

Stine Kvamme skal jobbe med bioøkonomistrategien framover