Kategoriserte innlegg: Om strategiarbeidet

Nytt ansikt på sekretariatet

Stine Kvamme kommer til å forsterke sekretariatet som arbeider med en bioøkonomistrategi og tiltak for Innlandet. Hun starter umiddelbart og skal jobbe som faglig veileder. Kvamme har en master i fornybar energi fra Norges miljø og biovitenskapelige universitet i Ås. Hennes masteroppgave het ‘Samspill mellom elektrisitet og fjernvarme : er elkjel til substitusjon aktuelt i Norge?’ Kvamme bor i… Les mer »

Viktige dato i vinter

Arbeidet med en Bioøkonomistrategi for Innlandet har kommet godt i gang, og her er noen flere viktige dato å notere seg: Onsdag 27.januar 2016: Oppland Fylkeskommune – Komite for næring, miljø og klima kl. 13:00: Status Bioøkonomistrategi – det grønne skiftet – nasjonale føringer. Orienteringer innledningsvis ved Erik Lagethon og Tor Arnesen (Østlandsforskning). Deretter drøftinger i… Les mer »

Styringsgruppa er i gang

Fylkesråd Thomas Breen fra Hedmark Fylkeskommune skal lede styringsgruppa som skal utarbeide en bioøkonomistrategi med tiltak for Innlandet. Nestleder blir Aud Hove, fylkespolitiker og leder av komite for næring, miljø og klima i Oppland Fylkeskommune. Styringsgruppa hadde 17.desember sitt første, konstituerende, møte på Honne hotell i Biri. Her ble mandatet presentert, og organisering og arbeidsplanen diskutert. I det… Les mer »

Styringsgruppen er klar

styringsgruppe-19-02-2016

Arbeidet med en bioøkonomistrategi og tilhørende tiltak for Innlandet ledes av en styringsgruppe som ble oppnevnt denne uke. Gruppen består foreløpig av seks rådgivere og politikere fra begge fylkeskommunene i Innlandet og to fra begge Fylkesmenn. Direktør i Innovasjon Norge Hedmark, Kristin Malonæs, er innstilt som observatør. Styringsgruppa skal ha sitt konstituerende møte 17. desember…. Les mer »

Innlandets posisjon i det grønne skiftet

Innlandet er rikt på grønne ressurser, og kan ta en ledende rolle som bioøkonomiregion. ‘Bioøkonomistrategi og tiltak for Innlandet’ er et samarbeidsprosjekt mellom Oppland Fylkeskommune og  Hedmark Fylkeskommune og vedtatt i begge Fylkestingene i april 2015. Målet er at Innlandet skal ta en sterk posisjon i det grønne skiftet. Verktøy Strategiarbeidet og utforming av tilhørende tiltak vil være verktøy for de to… Les mer »