Arbeidet med å utforme en forslag til strategi og tilhørende tiltak ledes av en styringsgruppe. Sekretatriatsarbeidet ledes av Østlandsforskning, med støtte fra ressurspersoner hos fylkeskommunene. Fylkestingene i Oppland og Hedmark skal så behandle forslaget og vedta endelig strategi og tiltakspakke.

Medlemmer i styringsgruppa er:

 • Thomas Breen (Ap) – Fylkesråd med ansvar for (bla) næring – Hedmark fylkeskommune. Leder i Styringsgruppa.
 • Aud Hove (Sp) – Leder av komite for næring, miljø og klima i Oppland fylkeskommune. Nest-leder i Styringsgruppa.
 • Kari Anne Jønnes (H) – Opposisjonsleder. Fylkesutvalget. Rovviltnemnda. Regionrådet i Valdres. Yrkesopplæringsnemnda. Oppland fylkeskommune.
 • Rune Øygarden (H) -gruppeleder – Hedmark fylkeskommune
 • Trond Carlson – Teamleder, næring og samfunn – Oppland fylkeskommune
 • Birgit Aasgard Jenssen – Fylkesssjef næringsutvikling – Hedmark fylkeskommune
 • Torild Jacobsen, fungerende direktør landbruksavdelingen hos fylkesmannen i Oppland
 • Haavard Elstrand, direktør landbruksavdelingen hos fylkesmannen i Hedmark
 • Kristin Malonæs (observatør) – direktør – Innovasjon Norge – Hedmark

Medlemmene i sekretariatet

I Østlandsforskning:

 • Tor Arnesen – sekretariatsleder,  telefon 90 92 21 90
 • Windy Kester Moe – kommunikasjonsansvarlig
 • Merethe Lerfald – faglig veileder
 • Stine Kvamme – faglig veileder
 • Bjørnar Sæther – faglig veileder
 • Sjur Bårdsen- faglig veileder
 • Per Olav Lund – prosessveileder

Ressurspersoner fra begge fylkeskommunene:

 • Erik Lagethon – Oppland Fylkeskommune
 • Øyvind Nordstrand – Hedmark Fylkeskommune
  sekretariat-og-styringsgruppe-19-02-2016

 

For utforming av prosessen vises til Tidslinjen til høyre.