Fylkesråd Thomas Breen fra Hedmark Fylkeskommune skal lede styringsgruppa som skal utarbeide en bioøkonomistrategi med tiltak for Innlandet. Nestleder blir Aud Hove, fylkespolitiker og leder av komite for næring, miljø og klima i Oppland Fylkeskommune.

Styringsgruppa hadde 17.desember sitt første, konstituerende, møte på Honne hotell i Biri. Her ble mandatet presentert, og organisering og arbeidsplanen diskutert.

I det videre arbeidet legger styringsgruppa vekt på å involvere sentrale aktører i næringslivet i innlandet.

Styringsgruppa har nå igangsatt et arbeid med å etablere medvirkningsarenaer, og vil på nyåret starte prosessen med å kontakte aktuelle miljø.

Sakspapirene for det første møte ligger her og her.

I august sendte Innlandet over sine innspill til den nasjonale bioøkonomistrategien. Dokumentet kan lastes ned her.

Styringsgruppa ble konstituert på Biri den 17.desember

Styringsgruppa ble konstituert på Biri den 17.desember. På bildet: Erik Lagethon, rådgiver Oppland fylkeskommune, Merethe Lerfald, Østlandsforskning, Tor Arnesen, Østlandsforskning, Thomas Breen (Ap), fylkesråd i Hedmark med ansvar for næring, folkehelse, tannhelse og likestilling, Haavard Elstrand, landbruksavdelingen hos fylkesmannen i Hedmark, Birgit Aasgaard Jenssen, fylkessjef næringsutvikling i Hedmark fylkeskommune, Kristin Malonæs, observatør og direktør i Innovasjon Norge Hedmark, Aud Hove (Sp), leder av komite for næring, miljø og klima i Oppland fylkeskommune, Trond Carlson, teamleder for næring og samfunn i Oppland fylkeskommune, Kjell Børresen, rådgiver Hedmark fylkeskommune, Rune Øygarden (H), gruppeleder Hedmark, Kari Anne Jønnes (H), opposisjonsleder, fylkesutvalget, rovviltnemda, regionrådet i Valdres, Anders Prestgard, landbruksavdelingen hos fylkesmannen i Oppland.