styringsgruppe-19-02-2016

Arbeidet med en bioøkonomistrategi og tilhørende tiltak for Innlandet ledes av en styringsgruppe som ble oppnevnt denne uke. Gruppen består foreløpig av seks rådgivere og politikere fra begge fylkeskommunene i Innlandet og to fra begge Fylkesmenn. Direktør i Innovasjon Norge Hedmark, Kristin Malonæs, er innstilt som observatør.

Styringsgruppa skal ha sitt konstituerende møte 17. desember. Her skal rollene i gruppa fordeles og arbeidsplanen for utforming av en bioøkonomistrategi gjennomgås. Arbeidsplanen skal da bli oppdatert og supplert. I første delen av januar er det planlagt en oppstartskonferanse som det offisielle startskuddet for arbeidet med å sette Innlandet på kart som bioøkonomiregion nr.1.

Medlemmene i styringsgruppa  er:

 thomas breen

 

 

Leder: Thomas Breen (Ap) – Fylkesrådet med ansvar for (bla) næring – Hedmark fylkeskommune

 

aud hove

 

 

 

Nestleder: Aud Hove (Sp) – Leder av komite for næring, miljø og klima i Oppland fylkeskommune

 

kari anne jønnes

 

 

 

Kari Anne Jønnes (H) – Opposisjonsleder. Fylkesutvalget. Rovviltnemnda. Regionrådet i Valdres. Yrkesopplæringsnemnda. Oppland fylkeskommune.

 

rune øygarden

 

 

 

Rune Øygarden (H) -gruppeleder – Hedmark fylkeskommune

 

trond carlsson

 

 

 

Trond Carlson – Teamleder, næring og samfunn – Oppland fylkeskommune

 

  Birgit Aasgard Jenssen – Fylkesssjef næringsutvikling – Hedmark fylkeskommune

Torild Ja

 

 

 

Torild Jacobsen – fungerende direktør landbruksavdelingen hos fylkesmannen i Oppland

 

  Haavard Elstrand, dire ktør landbruksavdelingen hos fylkesmannen i Hedmark

  Kristin Malonæs (observatør) – direktør – Innovasjon Norge – Hedmark