Arbeidet med en Bioøkonomistrategi for Innlandet har kommet godt i gang, og her er noen flere viktige dato å notere seg:

Onsdag 27.januar 2016: Oppland Fylkeskommune – Komite for næring, miljø og klima

kl. 13:00: Status Bioøkonomistrategi – det grønne skiftet – nasjonale føringer.

Orienteringer innledningsvis ved Erik Lagethon og Tor Arnesen (Østlandsforskning). Deretter drøftinger i komiteen.

Torsdag 4. februar 2016: Møte med Nærings- og fiskeridepartementet om bioøkonomistrategi.

Thomas Breen (HFK), Aud Hove (OFK) og Tor Arnesen (Østlandsforskning)

Onsdag 9. mars 2016: Østerdalskonferansen 2016– «Grønn konkurransekraft»

kl. 15:30-15:45: Bioøkonomistrategi og -tiltak for Innlandet ved Tor Arnesen, Østlandsforskning og prosjektleder for Bioøkonomistrategi og –tiltak for Innlandet. Innlandet en spydspiss i det grønne skiftet ved Fylkesråd Thomas Breen, Hedmark fylkeskommune og leder av styringsgruppa for Bioøkonomistrategi og –tiltak for Innlandet.

kl. 15:45-16:00    Tid til spørsmål og kommentarer

Styringsgruppemøter som er bestemt til nå er følgende:

  • 18. februar på Kunnskapsparken Hamar.
  • Styringsgruppemøte april (tentativt uke 14) på Energigården på Gran
  • Styringsgruppemøte 4. mai – sted ikke fastlagt